Сільське господарство

Раніше натрієва селітра широко застосовувалася як добрива на різних ґрунтах під усі сільськогосподарські культури.

В даний час для застосування у сільському господарстві зареєстровано лише одне добрива – Селітра натрієва технічна марка СГ.

Промисловість

Натрієва селітра застосовується у харчовій, скляній, металообробній промисловості. Також широко застосовується при виготовленні вибухових речовин, ракетного палива, піротехніки у виробництві барвників.

В даний час випускається дві марки натрієвої селітри:

  • Марка А застосовується у металообробній, хімічній, скляній промисловості;
  • Марка Б застосовується при травленні металів, для освітлення технічного скла, як добрива.

Поведінка у ґрунті

Натрієва селітра швидко розчиняється у ґрунтовому розчині, утворюючи катіон Na+ та аніон NO3– (нітрат-іон).

Характерною властивістю нітрат іона є його неможливість поглинання жодним іншим способом, крім біологічного. Це призводить до активного вимивання вільних нітрат-іонів із ґрунту в осінньо-зимовий період, коли біологічне поглинання повністю відсутнє, а в ґрунті переважають низхідні потоки. Втрати азоту шляхом вимивання особливо небезпечні на ґрунтах легкого гранулометричного складу.

Саме тому натрієву селітру не рекомендується вносити як основне добрива з осені під зяб, особливо на легких ґрунтах.

З початком вегетаційного періоду в ґрунтах починають переважати висхідні потоки вологи, а рослини та мікроорганізми інтенсивно поглинають нітратний азот, оскільки це найдоступніша та легкозасвоювана форма азоту для більшості рослин та мікроорганізмів.

Катіон Na+ використовується рослинами меншою мірою, виняток становлять натрієлюбні культури (томати, коренеплоди). В результаті натрій-іон залишається в грунті і призводить до його підлужування.

Способи внесення натрієвої селітри

Максимальний ефект натрієва селітра має при внесенні під цукрові буряки та інші коренеплоди. Натрій впливає на відтік вуглеводів з листя в корені, внаслідок чого врожайність коренів та вміст цукрів у них підвищуються.

Отримання

У природі найбільші поклади натрієвої селітри виявили Чилі. Чилійська селітра стала першим мінеральним азотним добривом. Родовища натрієвої селітри було виявлено на південному заході Африки, Каліфорнії та інших місцях. Довгий час натрієву селітру отримували шляхом переробки природних покладів методами протиточної кристалізації та вилуговування.

В даний час натрієву селітру отримують двома способами:

  1. Поглинанням нітрозних газів (суміш NO та NO2) розчином Na2CO3 або NaOH.
  2. Обмінною взаємодією Ca (NO3)2 з Na2SO4.